Otkup automobila Beograd

posted 24 Apr 2016, 06:48 by Nenad Cvetkovic   [ updated 12 Sep 2017, 01:25 ]
https://sites.google.com/site/oglasimnserbia/automobili-oglasi-1/otkupautomobilabeograd/gfgththtttttttt.jpg?attredirects=0

Mi vršimo otkup automobila u Beogradu i svim gradovima Srbije
Vršimo otkup automobila svih marki godišta modela bez obzira na stanje vozila.

KOntakt

Ime: Ivan
Mobilni: 060/669-99-10
EMail: otkupautomobilabeograd11@gmail.com