Gebrüder Weiss

 


Gebrüder Weiss globalno 
Dimenzije narandžastog koncerna  
 
Gebrüder Weiss je zastupljen u 25 zemalja sa 156 lokacija i ukupno 4.500 radnika, sa regionalnim težištima u Evropi i Istočnoj Evropi, Aziji i SAD. Ova mreža širom sveta dopunjena je brojnim strateškim partnerima i srodnim preduzećima, sa kojima  našim klijentima nudimo čitav spektar servisa na području transporta i logistike. 

Ovde se informišite o Gebrüder Weiss Holding AG.