Septičke jame iskop drenaža i izgradnja

posted 18 Sep 2013, 08:46 by Nenad Cvetkovic   [ updated 8 Sep 2017, 02:48 ]

Vršimo iskop i izgradnju septičkih jama, drenažiramo. bušimo mašinom f 150 u septičku jamu dužine oko 7m na više mesta i na različite dubine da se ne bi voda zadržavala, zidamo šahte kao i betoniranje. Radimo i kompletnu kanalizaciju, iskop kanala, bušimo ispod ulica za vodu kanalizaciju i. t. d. Dajemo garanciju na izvedene radove.

Kontakt

Ime: Sveta
Moblni: 
063/257-976
Email: 
rajnas@open.telekom.rs