Novembar

Broj Posetilaca    3953

Zemlje

 Serbia3891  Posetioca
 Slovenia 18  Posetioca
 Croatia 13  Posetioca
 Montenegro 11  Posetioca
 Germany 10  Posetioca
 Macedonia 8  Posetioca
 Poland 2  Posetioca