Okrenite 1003 za pomoć poplavljenim područjima!


Slanje prazne poruke na broj 1003 košta 100 dinara (PDV se ne naplaćuje)

Vlada Srbije odlučila je da aktivira humanitarni broj 1003 na koji može da se pošalje SMS poruka i tako pomogne svima kojima su poplave širom Srbije nanele veliku štetu.

Za pomoć u hrani, vodi za piće i sl. se možete obratiti na tel 011/215-49-14, 011/215-07-50, 011/274-11-57 INTERKOMERC, Novi Beograd, Omladinskih brigada 31.

Za pomoć u odeći, obući i sl. se možete obratiti 011/239-00-76, 011/239-00-74, 011/239-00-73  
ATEKS, Beograd, Čukarica, Milorada Jovanovića br.7.

Svi zainteresovani koji žele da upute pomoć ugroženima u vanrednoj situaciji mogu da uplate novac na namenski dinarski predračun Vlade Srbije: 840-3546721-89, svrha uplate: za otklanjanje vanrednih okolnosti – poplave. 
Žiro račun Grada Beograda i Sekretarijata za finansije je: 840-744141843-14, model 97, poziv na broj: 39-501-04.


Pošalji poruku na 1003, sagradi im kuću!
Ako 5.000.000 korisnika sada pošalje makar tri poruke na 1003, prikupićemo 1,5 milijardi dinara i sagraditi 500 domova!
Srbijo, ti to možeš!