Posao‎ > ‎

Potreban direktor gradske stambene agencije Čačak

posted 16 Mar 2018, 14:23 by Nenad Cvetkovic   [ updated 16 Mar 2018, 14:23 ]

Најљубазније Вас молимо да текст конкурса објавите што пре, по могућству у
сутрашњем броју, из разлога што постоји бојазан за истицање рокова за
потребе објаве и провођења конкурса, с тим што би фактурисали Ваше услуге на
Град Чачак са којим имате закључен уговор о јавној набаци услуга
бр.404-2/11-2018-II, од 07.03.2018. године (заведено код Вас под
бројем:23/18, од 07.03.2018. године).

"Градска стамбена агенција" Чачак
Бранкица Јелић, стручни сарадник за правне послове
Тел.064/82 55 781