Septembar

Broj Posetilaca    1980

Zemlje

 Serbia1957  Posetioca
 Brazil 8  Posetioca
 Sweden 2  Posetioca
 Albania 1  Posetioca
 Montenegro 8  Posetioca
 Netherlands 1  Posetioca
 Macedonia 1  Posetioca
 Hungary 1  Posetioca
 Croatia 1  Posetioca