Pravila i uslovi korišćenja

PRAVILA KORIŠĆENJA

Ukoliko koristite sadržaj i informacije sa stranica web portala www.oglasimn.com, bezuslovno prihvatate sledeće uslove korišćenja:

 • Vlasnici web portala OglasiMN ne odgovaraju za bilo kakvu štetu, nameru ili ponudu od strane drugih osoba nastalu usled objavljivanja podataka iz oglasa/reklame oglašivača. Web portal www.oglasimn.com je namenjen punoletnim licima i ne snosi nikakvu odgovornost za bilo koje postupke nastale usled korišćenja istog.
 • Sadržaj objavljen na našim stranicama, isključiva su odgovornost osobe koja je taj sadržaj objavila. Web portal OglasiMN ne daje nikakve garancije u pogledu tačnosti, potpunosti i istinitosti oglasa ili bilo kog njegovog dela, kao ni za kvalitet, sigurnost i legalnost ponudjenih proizvoda i usluga, ali se obavezuje da podatke korisnika neće davati, pokazivati, iznajmljivati niti prodavati trećim licima.
 • Svi eventualni sporovi nastali iz odnosa korisnika i oglašivača rešavaju se iskljucivo izmedju korisnika i oglašivača. Web portal OglasiMN nije odgovoran za štetu bilo koje vrste nastalu kao posledica takvih odnosa.
 • Prilikom korišćenja stranica web portala OglasiMN dužni ste da obezbedite istinitost podataka u oglasima koje postavljate i prihvatate odgovornost za istinitost podataka koje ste postavili na stranama web portala OglasiMN.
 • Web portal OglasiMN ne odgovara niti garantuje za tačnost, potpunost i istinitost oglasa ili bilo kog njegovog dela, da na stranicama neće biti gresaka i/ili da ce funkcionisati bez prekida u svakom trenutku i to da ce treća strana legalno koristiti ove stranice sve vreme.
 • OglasiMN zadrzavaju pravo da obrišu oglase za koje procene da su netačni, kao i da korisniku koji je postavio takav oglas onemoguće dalji pristup web portalu.
 • Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela sajta smatra se kršenjem autorskih prava i podlozno je tužbi.
  Ukoliko smatrate da je OglasiMN povredio Vasa autorska prava, slučaj će biti razmotren a sporni sadržaj uklonjen odmah po eventualnom ustanovljavanju istinitosti sadržaja žalbe.
 • Ukoliko želite da objavite neki od tekstova sa web portala www.oglasimn.com bez obzira o kojem se mediju radi (elektronski, štampani, ili Internet medij), obavezno je dati informaciju da je “sadržaj preuzet sa web portala OglasiMN”. U slučaju drugog sajta potrebno je postaviti link koji upućuje na web portal www.oglasimn.com. Uz gore naveden uslov, sve informacije sa našeg sajta je moguće slobodno prenositi.
 • Web portal OglasiMN zadržava pravo da bez najave povremeno promeni ili modifikuje svoja Pravila korišćenja.
  Korišćenjem bilo kog sadržaja na www.oglasimn.com smatra se da ste upoznati sa najnovijim pravilima.

USLOVI KORIŠĆENJA

 1. REGISTRACIJA: Za korišćenje usluga sajta www.oglasimn.com neophodna je registracija, koja je besplatna. Registrovani korisnik koji je postavio oglas ima sva prava i obaveze proistekla iz Zakona o oglašavanju Republike Srbije. Fizičko ili pravno lice može imati i koristiti samo jedan registrovan nalog.
 2. SADRŽAJ OGLASA: Prema Zakonu o oglašavanju zabranjen je svaki vid obmanjujućeg, prikrivenog i upoređujućeg oglašavanja kojim se dovode u zabludu primaoci oglasne poruke. Oglas treba da sadrži isključivo podatke o predmetu koji se prodaje ili usluzi koja se pruža. Naslov oglasa i opis treba da se odnose samo na predmet prodaje ili uslugu. U naslovu i tekstu oglasa nije dopušteno upisivanje kontakt telefona, e-maila, facebook i web adrese ili specijalnih grafičkih karaktera s ciljem isticanja oglasa. Nije dopušteno oglašavanje više predmeta, usluga, potražnje ili bilo čega drugog što nije direktno predmet prodaje. U oglasima nije dopuštena upotreba fotografija sa drugih oglasnih sajtova ili iz oglasa drugih oglašivača na našem sajtu. U jedan oglas dopušteno je uneti samo jedan predmet prodaje ili jednu uslugu. Oglas mora svojim sadržajem da pripada kategoriji u kojoj je postavljen. OglasiMN zadržavaju pravo na korekturu sadržaja oglasa dostavljenih od strane korisnika, bez promene osnovnog smisla, a u skladu sa Zakonom o oglašavanju i usvojenim pravilima OglasiMN.
 3. ZABRANA OGLAŠAVANJA: Pornografije
  Opojnih droga
  Oružja (osim sportskog i trofejnog)
  Duvanskih proizvoda, kao i elektronskih cigareta, tečnosti i delova za elektronske cigarete.
  Alkoholnih pića (osim vina i piva)
  Advokata i advokatskih usluga
  Lekova, medicinskih sredstava, metoda tradicionalne i alternativne medicine
  Hrane, mleka i pića za odojčad do šest meseci starosti, kao i pribora za njihovo korišćenje
  Piratskih kopija proizvoda.
 4. NE OBJAVLJEN OGLAS: Oglas može biti stopiran iz sledećih razloga:Tekst oglasa nije u skladu sa Zakonom o oglašavanju i uređivačkom politikom oglasimn.
  Dupliran oglas
  Zabranjeno je ponoviti više puta identičan ili sličan oglas. Slični oglasi su oni koji imaju isti predmet prodaje ili istu vrstu usluge.
  Neodgovarajuća kategorija
  Postavili ste oglas u kategoriju koja ne odgovara tekstu oglasa.
  Oglas čeka na plaćanje
  Nemate sredstava na Vašem korisničkom računu, a oglasili ste se u kategoriji u kojoj se oglašavanje naplaćuje, oglasili ste potražnju ili ste na trećem koraku kod predaje oglasa, izabrali neki od dodatno istaknutih oglasa. Oglasi koji čekaju na plaćanje biće objavljeni odmah nakon evidentirane uplate.
 5. ODGOVORNOST: OglasiMN ne odgovaraju za: tačnost, sadržinu, kompletnost, zakonitost, pouzdanost ili dostupnost informacija i sadržaja prikazanih na sajtu, osim onih koje se odnose na usluge OglasiMN, za koje odgovara u skladu sa Opštim uslovima za dostupnost i pružanje tih usluga, u skladu sa zakonskom regulativom koja reguliše tu oblast.brisanje, pogrešno dostavljanje ili neblagovremeno dostavljanje bilo kakvih informacija ili sadržaja, za greške na stranicama ili za kontinuirano funkcionisanje sajta.
  bilo kakvu štetu nastalu skidanjem fajlova ili pristupom bilo kakvom sadržaju na Internetu, do koga se došlo pomoću ovog sajta. Korišćenjem sajta prihvatate punu odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu zbog informacija do kojih ste došli pomoću ovog sajta, za štetu nastalu učitavanjem fajlova i dokumenata na vaš računar i za bilo koji drugi vid štete nastao zbog bilo kakvih sadržaja do kojih ste došli pomoću ovog sajta. OglasiMN zadržavaju pravo da iz dalje upotrebe stranica isključe onog korisnika koji zloupotrebljava ili na bilo koji način neovlašćeno koristi ovaj sajt.
  svi eventualni sporovi nastali iz odnosa oglašivača i korisnika rešavaju se isključivo između oglašivača i korisnika. OglasiMN nisu odgovorni za štetu bilo koje vrste nastale kao posledica takvih odnosa.
  za pravilno ili nepravilno korišćenje sajta, kao i za eventualnu štetu koja nastane po tom osnovu,
  za bilo kakvu štetu koju korisnik pretrpi pravilnim ili nepravilnim korišćenjem sajta, kao i drugih informacija, servisa, usluga, saveta ili proizvoda do kojih se došlo pomoću linkova ili reklama na sajtu, ili onih koje su na bilo koji način povezane sa sajtom.
  za nepravilno funkcionisanje ili prekid rada servisa, koji je prouzrokovan direktno ili indirektno prirodnim silama ili drugim uzrocima van razumne moći kontrole, u šta spadaju: problemi u funkcionisanju Interneta, kvarovi na kompjuterskoj opremi, problemi u funkcionisanju telekomunikacione opreme i uređaja, nestanak struje, štrajkovi, obustave rada, nemiri, nestašice sadržaja ili manjak radne snage, naredbe državnih i drugih organa. Svi stavovi izneti u okviru sajta nisu stavovi OglasiMN, već ih na sajtu samo prenosimo “onakve kakve jesu” i za njihovu sadržinu nismo odgovorni u bilo kom smislu. Ukoliko je korisnik prekršio autorsko pravo trećeg lica, svu odgovornost snosi sam, a OglasiMN će nakon prijema obaveštenja o eventualnom kršenju autorskog prava, ukloniti naznačeni sadržaj do razrešenja spora, po osnovu povrede bilo kog autorskog ili drugog srodnog prava. Oglašivač koji se odlučio da učini javnim bilo koje podatke koji omogućavaju ličnu identifikaciju, čini to na sopstvenu odgovornost.
 6. ZAŠTITA AUTORSKIH PRAVA: Podaci na sajtu su zaštićeni Zakonom o autorskim i srodnim pravima, a autorska prava se odnose na sadržaj sajta, tekstove, njihovo oblikovanje, slikovne sadržaje, grafičke i druge prikaze koji pripadaju OglasiMN. Podaci se mogu koristiti samo na način i pod uslovima predviđenim ovim uslovima korišćenja. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima, koji su dužni da poštuju načelo zaštite privatnosti.