PRIPREMA ZA ŠTAMPU

HomePRIPREMA ZA ŠTAMPU

Priprema za štampu je sastavni deo široke ponude usluga. Priprema za štampu se može raditi za sve proizvode i u svim dimenzijama. Ukoliko štampu radite u štampariji. Stručni tim grafičkih dizajnera pomoćiće Vam i po potrebi kreirati idejno rešenje i predstaviti ga vama na doradu i odobrenje.

Štamparija može stampu uraditi i na osnovu vaše pripreme za štampu. Ukoliko pripremu za štampu radite sami, želimo da vam skrenemo pažnju na nekoliko veoma važnih detalja.

Osnovne smernice u pripremi za štampu:

 • Rezolucija – Rezolucija dokumenta u kojoj se priprema za štampu radi treba da bude 300dpi
 • Boje – Pre odabira boja dizajna prilikom pripreme za štampu paletu boja treba podesiti na CMYK/8, a nikako RGB.
 • Format fajla za štampu – najsigurniji format fajla u kome se čuva priprema za štampu je PDF (editabilan ili ne). U slučaju PDF fajla nema potrebe za slanjem fontova i slično.
 • Merne jedinice – merne jedinice u programu u kome radite pripremu za štampu treba postaviti na milimetre umesto pixela. Štamparske mašine rade na osnovu CMYK palete i dimenzija u milimetrima.

Osnovne smernice u pripremi za štampu na tekstilu:

 • VEKTORSKI DOSTAVLJENA PRIPEMA NE ZNAČI DA JE ODMAH PRIMENLJIVA ZA SITO ŠTAMPU.
  UGLAVNOM JE POTREBNO PRILAGODJAVANJE TEHNICI ŠTAMPE.

  Sito štampa ima puno ograničavajućih faktora i zato je potrebno prilagoditi pripremu.
  Priprema treba da se svede na tačno definisan broj boja, uglavnom se radi u manjem broju, jedna do dve.
  Rastere i outline treba izbaciti iz pripreme.
  Minimalna visina slova treba da bude bar 1-2cm, sve ispod toga neće biti čitljivo i može biti krzavo.
  Izbegavajte sitne elemente, objekte i fontove sa tankim linijama.
  Pripremu radite u srazmeri 1:1