ŠTAMPA NA PVC FOLIJI

HomeŠTAMPA NA PVC FOLIJI

Štampa velikih formata je danas nezamisliva bez ponude štampe na PVC foliji, a njene
primene su neograničene. 

Najčešće nam se za štampu PVC nalepnica obraćaju proizvođači elektronskih proizvoda,
kozmetički saloni, proizvođači hrane i pića, kozmetičkih proizvoda, hemije, kao i klijenti koji
nalepnice koriste kao vid oglašavanja. To su najčešće servisne usluge tipa – servisi
kompjutera, tepih servisi, škole jezika, promoteri koncerata i događaja itd.